DFDS privātuma politika

 • DFDS ir uzņēmusies saistības aizsargāt jūsu privātumu. Privātuma politikā ir aprakstīta DFDS korporatīvā politika attiecībā uz personas datu apstrādi, mūsu izmantotie drošības pasākumi šādu datu aizsardzībai, jūsu tiesības piekļūt šādiem datiem, labot vai dzēst tos un tiesības iesniegt sūdzības.
 • DFDS nopietni izturas pret privātuma jautājumiem un ir apņēmusies ievērot šo privātuma politiku kā savu obligāto standartu. Jūsu dati tiks apstrādāti un nodoti saistībā ar konkrētiem un likumīgiem mērķiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 • Ar šo politiku tiek izveidots regulējums, kas nodrošina drošu aizsardzību personas informācijai, kura tiek izmantota, apkopota un nodota DFDS Grupas un uzticamu ārējo partneru uzņēmumu ietvaros. DFDS izmanto minimālu nepieciešamās personas informācijas apjomu.
 • Mēs izmantojam izsekošanas programmatūru, lai uzraudzītu klientu apmeklējumu modeļus un vietnes izmantošanu un varētu pilnveidot vietnes uzbūvi un izkārtojumu. Šī programmatūra nenodrošina mums iespēju iegūt informāciju, ar kuras palīdzību mēs varētu identificēt konkrētu personu.​

KLIENTA PIEPRASĪJUMA VEIDLAPA​

Kad mēs iegūstam jūsu datus?

Mēs iegūstam jūsu personas datus, kad veicat pie mums rezervāciju naktsmītnēm un/vai ceļojumiem, izmantojat mūsu tīmekļa vietnes vai mūsu zvanu centru pakalpojumus. Mēs iegūstam jūsu personas datus arī tad, kad pasūtāt mūsu kravu pārvadājumu vai loģistikas pakalpojumus.​

Kāpēc mēs apkopojam personas datus, un kā mēs tos izmantojam?

Informācijas reģistrācija ir nepieciešama, lai noslēgtu ar mums līgumu (veiktu rezervāciju) un nosūtītu jums pakalpojuma ziņas par rezervāciju. Papildus tam saskaņā ar likumu DFDS ir pienākums reģistrēt savu pasažieru identitāti un sniegt šo informāciju attiecīgajām iestādēm.

Tāpēc mēs lūdzam norādīt vārdu, dzimumu, dzimšanas datumu vai vecumu, adresi, e-pasta adresi, transporta līdzekļa reģistrācijas numuru (ja ir). Pases numurs, kas apliecina jūsu identitāti, ir jāuzrāda biļešu pirkšanas brīdī vai reģistrējoties uz prāmi. Mēs lūdzam norādīt jūsu tālruņa numuru, lai varētu ar jums ātri sazināties, ja rodas problēmas ar jūsu rezervāciju. Mēs saņemam informāciju arī par īpašas aprūpes nepieciešamību vai palīdzību ārkārtas situācijās, ja persona brīvprātīgi izvēlas šādus datus sniegt.

Papildus tam mēs izmantojam informāciju, kuru saņemam saistībā ar rezervāciju un pirkumiem uz mūsu kuģu klāja, lai apkopotu statistikas datus, ko izmantojam, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Mēs varam lūgt uzrādīt iekāpšanas karti, kad tiek veikts pirkums uz kuģa klāja. Šo informāciju izmanto tikai statistikas vajadzībām. Jums ir tiesības atteikties uzrādīt iekāpšanas karti, iepērkoties uz kuģa klāja. Ja nevēlaties, lai mēs izmantotu jūsu rezervācijas datus statistikai, lūdzam sazināties ar mums un informēt mūs par to.

Saistībā ar dažās valstīs noteiktajām dokumentācijas prasībām mēs ierakstām tālruņa sarunas, kad rezervāciju veic pa tālruni, un šis ieraksts tiek uzglabāts ne ilgāk kā vienu gadu.

Tiešsaistes maksājumi

Kad veiksiet maksājumu tiešsaistē, tiksiet pāradresēts uz drošu tīmekļa vietni, kur pievienosiet savas maksājumu kartes datus. ​

Visi maksājumi tiek apstrādāti mūsu uzticama sadarbības partnera platformā un apstiprināti atbilstoši augstākajiem karšu datu aizsardzības standartiem. Mēs DFDS uzņēmumā neapstrādājam un nesaglabājam nekādu maksājumu karšu informāciju. Taču, ja jums ir jautājumi par jūsu maksājumu kartes informācijas apstrādi, lūdzam sazināties ar DFDS un mēs tos nodosim savam maksājumu apstrādes partnerim. ​

Personīgais profils

Jūsu personas dati tiek izmantoti arī tad, ja esat izveidojis profilu vienā no DFDS tīmekļa vietnēm. Ja esat izveidojis profilu DFDS vietnē un esat sniedzis savu piekrišanu, mēs reģistrēsim jūsu pirkumu, lai varētu administrēt jūsu profilu, un izmantosim šo informāciju, lai nosūtītu jums piemērotus piedāvājumus. Šī informācija tiek izmantota arī tam, lai atpazītu jūs, kad veicat rezervāciju (pieņemot, ka esat reģistrēts lietotājs), un pārraudzītu jūsu rezervāciju. Šī informācija tiek izmantota arī konkursiem un statistikas vajadzībām.​

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kad veicat pie mums rezervāciju, mēs izmantojam drošu servera programmatūru, kas šifrē visu jūsu ievadīto informāciju, pirms tā tiek nosūtīta mums. Šī šifrēšana nodrošina informācijas atbilstīgu aizsardzību pret neatļautu pārtveršanu.

Cik ilgi mēs saglabājam jūsu personas datus?

Rezervācijas informācijā norādītie personas dati tiks saglabāti tik ilgu laiku, kas atbilst laikposmam, kurā mēs varam saņemt pretenzijas.

Ja jūs reģistrējat personīgo profilu vai abonējat e-pasta pakalpojumus, mēs saglabāsim jūsu personas datus līdz brīdim, kad jūs dzēsīsiet savu profilu vai atteiksieties no jaunumu abonēšanas. Šādas informācijas pieejamība atvieglos jums turpmākās rezervācijas, jo mēs jau būsim saglabājuši jūsu personas datus.

Lai nodrošinātu, ka mūsu rīcībā ir atjaunināta informācija par klientiem, mēs aicinām jūs veikt savā profilā nepieciešamās izmaiņas. Ja jūsu profils netiks izmantots vai aktivizēts 3 gadus, mēs to dzēsīsim.​

E-pasta pakalpojumu abonēšana un pieteikšanās konkursiem

Kad mēs piedāvājam abonēt mūsu e-pasta un mārketinga pakalpojumus, mēs lūdzam jums norādīt jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai varētu jums nosūtīt e-pasta jaunumu izdevumu. Lai abonētu mūsu e-pasta pakalpojumus, jums nav obligāti jānorāda savs vārds, un jūs varēsiet no abonēšanas atteikties jebkurā laikā, uzklikšķinot uz abonēšanas atcelšanas saites jaunumu izdevumā. Kad jūs piedalāties konkursā vai izmantojat citu veicināšanas piedāvājumu, mēs varam lūgt norādīt jums vārdu, adresi un e-pasta adresi, lai varētu organizēt konkursus un informēt uzvarētājus.

Sīkdatņu izmantošana

DFDS savās tīmekļa vietnēs un rezervācijas sistēmā izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu konsekvenci rezervācijas procesā.

Sīkdatnes ir nelielas informācijas vienības, ko saglabā jūsu tīmekļa pārlūkprogramma jūsu datora cietajā diskā. Lai saņemtu papildu informāciju, apmeklējiet vietni: https://www.dfdsseaways.lv/izmantosana-sikdatnes​.

Mobilās lietotnes

DFDS uztur vairākas mobilās lietotnes (apps), lai uzlabotu savu klientu apkalpošanu. Šajā privātuma politikā noteiktie principi attiecas arī uz tām personām, kas izmanto mūsu lietotnes. Mēs izmantojam anonīmu izsekošanas programmatūru, t. i., Google Analytics un Firebase, lai novērtētu mūsu lietotņu izmantošanas apjomu, un mēs iegūstam personas datus tikai tādā apjomā, cik ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās lietotnes funkcijas (piemēram, jūsu atrašanās vietu pasaulē attiecīgajā brīdī). Jebkādus datus, kas iegūti par jums saistībā ar lietotnēm, izmanto tikai DFDS, un tiek netiek nodoti nevienai trešai personai, izņemot iepriekš minētās programmas.​

Vai DFDS atklās datus trešām personām?

Personas dati tiks koplietoti DFDS organizācijas ietvaros, jo mums ir viena un tā pati rezervācijas sistēma. Mums ir iekšējās politikas un vienošanās, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni neatkarīgi no tā, kur DFDS organizācijā atrodas jūsu dati. 

Mēs nenodosim trešām personām tādu informāciju par mūsu apmeklētājiem vai klientiem, ar kuras palīdzību var identificēt personas, izņemot turpmāk norādītos gadījumos.

 • Pakalpojumu sniedzējiem un konsultantiem, kurus mēs izmantojam noteiktu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, viesnīcām un aktivitāšu organizatoriem. Šādos gadījumos piegādātāji rīkojas kā individuāli datu pārziņi.
 • Ja mums ir tiesisks pienākums to darīt.
 • DFDS var sniegt apkopotus statistikas datus par mūsu klientiem, pārdošanas apjomu, pārvietošanās modeļiem, lojalitātes karšu izmantošanu un attiecīgo vietnes informāciju trešo pušu partneriem.
 • Papildus tam DFDS var sniegt informāciju par saviem klientiem trešām personām, kas sniedz pakalpojumus vai izpilda funkcijas mūsu vārdā, tostarp, maksājumu karšu apstrādi, biznesa analīzi, klientu apkalpošanu, mārketingu vai aptauju izplatīšanu.
 • Mēs varam arī pilnvarot trešās personas iegūt informāciju mūsu vārdā, tostarp, ja ir nepieciešamība īstenot mūsu tīmekļa vietnes funkcijas vai atvieglot jūsu interesēm piemērotas tiešsaistes reklāmas nodošanu.
 • Mēs varam nodot jūsu informāciju trešai personai, kas var aktīvi pārraudzīt nepabeigtu rezervāciju, izmantojot e-pastu.
 • Jūsu e-pasta adresi varam nodot Facebook sociālo plašsaziņas līdzekļu mārketinga kampaņu vajadzībām.
 • Ja mēs pārdodam DFDS īpašumu vai mums ir jāgarantē mūsu darbinieku vai citu personu drošība, vai ja mēs pārdodam vai likvidējam jebkādu komercdarbības vai aktīvu daļu.

Jebkāda šāda veida informācijas nodošana notiks saskaņā ar datu aizsardzības likumu un tikai uzticamām trešām personām.

Mēs vienmēr cenšamies jūs skaidri informēt par jūsu informācijas izmantošanu un iespējamu atklāšanu, kad šī informācija tiek iegūta. Ja to nebūs praktiski iespējams izdarīt iegūšanas vietā, mēs jūs informēsim, tiklīdz tas būs praktiski iespējams, izņemot, ja pastāvēs likumīgi iemesli to nedarīt. Piemēram, ja tas ir nepieciešams nozieguma novēršanai vai atklāšanai vai ja tas citādi atļauts saskaņā ar likumu. ​

Drošums un drošība uz klāja

Pēc rūpīgas izmeklēšanas nevēlamu pasažieru vārdus var iekļaut iekšējā sarakstā, lai neļautu šiem pasažieriem veikt rezervāciju un ceļot ar mums, ja kuģa kapteinim ir iemesls uzskatīt, ka šie pasažieri radīs risku drošībai un saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz ceļošanu. Tiek uzskatīts, ka drošības risku rada pasažieri, kas ir apdraudējuši paši savu, kuģa, apkalpes vai citu pasažieru drošību, ja to uzvedība ir bijusi neatbilstoša iepriekšējā ceļojuma laikā vai ja viņi nav ievērojuši drošības noteikumus vai prasības. DFDS reģistrēs nepieciešamo personas informāciju attiecībā uz pasažieriem, kam piemērots aizliegums. Tādējādi šiem pasažieriem, kas tiek uzskatīti par risku drošībai, tiks liegta iespēja noteiktu laiku rezervēt ceļojumus uz mūsu pasažieru kuģiem. Informācija netiks saglabāta ilgāk, kā ir nepieciešams.​

Jūsu atļauja

Izmantojot DFDS tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka DFDS iegūst un izmanto šo informāciju iepriekš izklāstītajā veidā. Ja mūsu privātuma politika mainīsies, mēs veiksim attiecīgās izmaiņas šeit, lai jūs vienmēr būtu informēti par to, kādu informāciju mēs iegūstam, kā mēs to izmantojam un kādos apstākļos to var atklāt.

Vai vēlaties saņemt vairāk informācijas par saviem datiem?

Jūs vienmēr esat laipni aicināts sazināties ar mums, ja jums ir jautājumi saistībā ar datiem, ko esam reģistrējuši, un lūgt aprakstu par personas informāciju, ko esam ieguvuši un apstrādājuši, kā arī par saņēmējiem, kam DFDS atklās vai var atklāt šo informāciju.

Jūs arī esat laipni aicināts sazināties ar mums, ja vēlaties labot, dzēst vai bloķēt nepareizu informāciju. DFDS vienmēr mēģina atbildēt uz attiecīgiem lūgumiem pēc iespējas īsākā laikā.

Mēs lūdzam sūtīt visus lūgumus un jautājumus uz adresi: privacy@dfds.com

Ja esat abonējis mūsu e-pasta jaunumu izdevumu, jūs vienmēr varat atteikties no abonēšanas, izmantojot saiti jaunumu izdevumā vai sazinoties ar DFDS, izmantojot iepriekš norādīto e-pasta adresi.​

Datu pārzinis

DFDS A/S

Adrese: Sundkrogsgade 11, DK-2100 Kopenhāgena, Dānija

Reģ. Nr.

Tālr.: +45 33 42 33 42

Kontakti

Ja jums ir jautājumi par šo privātuma politiku vai vēlaties apskatīt par sevi saglabātos personas datus, varat sazināties ar mums, rakstot uz adresi privacy@dfds.com

Jūs vienmēr varat sazināties arī ar vietējo zvanu centru, kura darbinieki laipni atbildēs uz jūsu jautājumiem.

Ja jums ir sūdzība

Ja vēlaties iesniegt sūdzību, lūdzam to iesniegt: Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Denmark.  ​