Konfidencialitātes noteikumi


DROŠĪBA
Iepērkoties internetā, apmaksas veikšanas posmā DFDS mājaslapa ir droša. Lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju, mēs izmantojam SSL (droša datu kodēšana) tehnoloģiju. Pašlaik, lai nodrošinātu ar kredītkarti veikto pārskaitījumu vai citu slepenu datu aizsardzību internetā, priekšroka tiek sniegta tieši SSL metodei.

DFDS KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI

DFDS apņemas sargāt Jūsu konfidenciālo informāciju. Šie Konfidencialitātes noteikumi raksturo ar jebkādas pasažiera informācijas apstrādi saistīto DFDS uzņēmuma politiku un drošības līdzekļus, ko izmanto DFDS, lai aizsargātu minētos datus, kā arī tiesības iepazīties ar datiem un tiesības sūdzēties. DFDS ļoti nopietni vērtē konfidencialitāti un ir apņēmies ievērot šos Noteikumus kā mūsu standartu. Šis dokuments nosaka to, kā nodrošināt pienācīgu visas izmantotās, savāktās un DFDS grupā nodotās personīgās informācijas aizsardzības līmeni, kā arī izpildīt Eiropas datu aizsardzību reglamentējošajos tiesību aktos noteiktos standartus. 
DFDS vienmēr ievēro visu ar personas datu aizsardzību saistīto spēkā esošo tiesību aktu noteikumus. Visi dati tiks kārtoti un nodoti, lai sasniegtu konkrētus un likumīgus mērķus atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.
Pievērsiet uzmanību tam, ka no DFDS kā pārvadātāja tiesību aktos tiek pieprasīts reģistrēt pasažieru identitāti un šo informāciju nodot varas institūcijām. Tādēļ tad, kad pasūtāt biļetes, mums ir jāreģistrē noteiktā informācija, tai skaitā Jūsu vārds, uzvārds un identitātes dati.
Šī informācija ir nepieciešama arī mums, lai varētu nodrošināt veiksmīgu braucienu un sniegt Jūsu pasūtītos pakalpojumus. Pēc brauciena beigām vai pēc tam, kad informācija saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem vai Jūsu līgumu ar DFDS nebūs nepieciešama, reģistrēto informāciju pēc iespējas ātrāk iznīcināsim. 
Datu reģistru kārto „DFDS A/S”, kas atrodas Sundkrogsgade 11, DK-2100 Copenhagen, Denmark (Kopenhāgena, Dānija). Jūs vienmēr varat vērsties pie mums, un Jums tiks sniegta plašāka informācija par reģistrēšanu. Ja abonējat mūsu e-pastā sūtīto jaunumu vēstuli vai saņēmāt nevēlamu reklāmas materiālu, vienmēr varat atteikties no abonēšanas, nospiežot jaunumu vēstulēs esošo norādi vai sazinoties ar DFDS. 
Lai novērotu klientu plūsmas modeļus un mājaslapas lietošanu, mēs izmantojam novērošanas programmrīku, jo tas palīdz pilnveidot mājaslapas dizainu un saturu. Šis programmrīks neļauj fiksēt informāciju par personu.

KĀDĒĻ MUMS IR NEPIECIEŠAMA INFORMĀCIJA PAR PASAŽIERIEM? KĀ MĒS TO IZMANTOJAM?

DFDS vāc un izmanto personīgo informāciju tikai tiem mērķiem, kas ir zināmi klientiem vai kas atbilst klientu gaidām un ir nozīmīgi DFDS. Turklāt informācijai ir jābūt aktuālai, pietiekamai un ne pārāk detalizētai, ņemot vērā mērķus, kuru dēļ tā ir jānodod un turpmāk jākārto. DFDS noteiks mazāko nepieciešamās personīgās informācijas apjomu, lai varētu pienācīgi īstenot savus uzdevumus.
Paralēli likumos noteiktajam informāciju par Jums vācam divu iemeslu dēļ: pirmkārt, lai varētu apstrādāt Jūsu pasūtījumu, otrkārt, lai varētu nodrošināt Jums vislabāko apkalpošanu. Kad Jūs iesniedzat pasūtījumu DFDS, mums ir jāzina Jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, kredītkartes vai debetkartes numurs un derīguma termiņš. Mums tāpat ir jāzina pilnais pasažiera (pasažieru) vārds un uzvārds, kā arī pasažiera (-u) pases numurs (-i). Šī informācija ļauj mums apstrādāt Jūsu pasūtījumu, kā arī pa pastu nosūtīt brauciena maršrutu un sarakstu. Tālruņa numuru lūdzam norādīt tādēļ, lai varētu ar Jums ātri sazināties, ja radīsies kādas problēmas ar Jūsu pasūtījumu. 
Ja mēs piedāvāsim pasūtīt mūsu e-pasta pakalpojumu „DFDS mail”, lūgsim Jums norādīt vārdu un uzvārdu, lai varētu uz e-pastu nosūtīt jaunumu vēstuli. Ja vēlaties abonēt jaunumu vēstuli, vārds un uzvārds obligāti nebūs jānorāda, turklāt Jūs jebkurā brīdī varēsiet atteikties no e-pastā sūtītās jaunumu vēstules, nospiežot atteikuma norādi. Ja Jūs piedalīsieties konkursā vai pieņemsiet citu reklāmas piedāvājumu, mēs varam lūgt norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi un e-pasta adresi, lai varētu administrēt konkursu un paziņot vinnētājiem par uzvaru.
Ja informācijā atradāt kļūdas, paziņojiet mums, lai varētu tās izlabot. 
Ik pa laikam mēs varam izmantot savākto informāciju, lai Jums paziņotu par jaunajiem DFDS pakalpojumiem, svarīgām funkciju izmaiņām mūsu interneta vietnē vai lai sniegtu speciālus piedāvājumus, kas, mūsuprāt, var būt lietderīgi. Ja nevēlaties saņemt šo informāciju, sūtiet e-pasta vēstuli uz šo adresi: travel.sales@dfds.co.uk

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Kad Jūs iesniedzat pasūtījumu, mēs izmantojam drošu servera programmrīku, kas šifrē visu informāciju, ko Jūs ievadījāt pirms sūtīšanas mums. Šāda šifrēšana nodrošina pienācīgu informācijas aizsardzību no neatļautas pārņemšanas.
DFDS uzglabās personīgo informāciju tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams noteikto mērķu īstenošanai, kuru dēļ tā tika saņemta un kārtota. Ņemot vērā konkrētos mērķus, minētais laika periods var atšķirties. 
DFDS nodrošina, ka jebkurš DFDS subjekts, kas apstrādās personīgo informāciju citu DFDS subjektu vārdā (datu kārtotājs), tāpat piemēros pienācīgus un līdzvērtīgus drošības garantēšanas līdzekļus. Šiem subjektiem būs instalēti profesionāli tehniskie un organizatoriskie drošības līdzekļi, kas paredzēti personīgās informācijas aizsardzībai.
DFDS grupas subjekti, kas izmanto tās pašas IT sistēmas, ir noslēguši nodošanas līgumus, kuros viņi apņemas ievērot likumus, lai starp šiem subjektiem varētu nodot personīgo informāciju.

MŪSU SĪKFAILU IZMANTOŠANA

Lai nodrošinātu pasūtījumu plūsmas konsekvenci, DFDS pasūtījumu sistēmā izmanto sīkfailus. 
Sīkfaili – nelieli informācijas elementi, ko pārlūkprogramma saglabā Jūsu datora cietajā diskā. Ja vēlaties, varat tos izdzēst no sava cietā diska. 
Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus automātiski, bet, ja vēlaties no tā izvairīties, varat nomainīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumus. Ja nepieņemsiet sīkfailus, Jūs tik un tā varēsiet izmantot lielāko daļu mājaslapas funkciju, bet nevarēsiet izmantot pasūtījuma sistēmu. Tādēļ iesakām savā pārlūkprogrammā neizslēgt sīkfailus. Mūsu sīkfailos nav nekādas informācijas, no kuras varētu noteikt personas identitāti. 
Šeit varat vairāk uzzināt par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un kas ir jādara, ja vēlaties izdzēst visus līdz šim saņemtos sīkfailus. Kā mēs izmantojam sīkfailus (NORĀDE)

VAI DFDS IZPAUDĪS SAVĀKTO INFORMĀCIJU TREŠAJĀM PUSĒM?

Bez pasažiera piekrišanas mēs nekad neizpaužam informāciju par viņu citai personai vai organizācijai, izņemot, ja tas būtu nepieciešams ārkārtas situācijas gadījumā vai mums likumīgi tas būtu jādara. DFDS patur tiesības nodot Jūsu informāciju uzticamām trešajām pusēm, ko mēs pieaicinām konkrētu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, palīdzam DFDS klientiem viegli un ātri rezervēt viesnīcas, nosūtot DFDS pasūtījumā sniegtos datus uz mūsu partneru pasūtījuma veidlapām. 
Ja nevēlaties, lai DFDS nodotu Jūsu informāciju šīm trešajām pusēm, sūtiet e-pasta vēstuli uz adresi travel.sales@dfds.co.uk 
Apkopotos statistiskos datus par saviem klientiem, pārdošanas apgrozījumu, pārvadāšanas modeļiem un citu ar mājaslapu saistīto informāciju DFDS var sniegt uzticamiem trešo pušu piegādātājiem, bet starp šiem datiem nevar būt personu identificējošas informācijas.

SKAIDRĪBA UN TIESĪBAS SAŅEMT INFORMĀCIJU

Saņemot Jūsu informāciju, mēs darīsim visu iespējamo, lai skaidri informētu, kā to izmantojam un kam atklājam. Ja nav iespējams to izdarīt informācijas vākšanas vietā, mēs paziņosim Jums par to, tiklīdz tas būs iespējams, ja vien likumīgi tas nebūs aizliegts. Šāds likumīgs aizliegums varētu būt, piemēram, kad tas nepieciešams, lai novērstu vai izskaidrotu noziegumu, vai citos likuma noteiktajos gadījumos.
Ja vēlaties saņemt pie mums esošās Jūsu personīgās informācijas kopiju vai vēlaties, lai mēs to izlabojam, iznīcinām vai bloķējam neprecīzo vai kļūdaino informāciju, sūtiet mums e-pasta vēstuli uz adresi dkinfo@dfdsseaways.dk. Jūs tāpat varat paprasīt personīgās informācijas aprakstu, mērķus, kuriem tā tiek uzglabāta vai apstrādāta, un informāciju par saņēmējiem vai saņēmēju klasēm, kam DFDS atklāj vai var atklāt šo informāciju. Parastajos apstākļos maksa netiks piemērota, izņemot pieprasījumus, kas paredzēti mūsu nodaļām Apvienotajā Karalistē. DFDS darīs visu iespējamo, lai uz Jūsu pieprasījumu nekavējoties tiktu sniegta atbilde.

DROŠĪBA MŪSU KUĢOS

Pēc rūpīgas izpētes mēs varam iekļaut nevēlamo pasažieru vārdus un uzvārdus iekšējā sarakstā, lai šie pasažieri nevarētu iesniegt mums pasūtījumus vai ceļot kopā ar mums, ja kapteinim ir pamats uzskatīt, ka pasažieris apdraud drošību. Tiek uzskatīts, ka pasažieri apdraud drošību, ja rada apdraudējumu paši sev, kuģim, apkalpes locekļiem vai citiem pasažieriem vai ja iepriekšējā brauciena (-u) laikā viņi neievēroja drošības noteikumus un prasības, vai ja nepienācīgi uzvedās. DFDS reģistrēs attiecīgo personu, kurām aizliegts doties braucienā, personīgo informāciju (pasažiera vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un pases numuru), lai neļautu drošību apdraudošiem pasažieriem noteiktā laika periodā pasūtīt braucienus mūsu pasažieru prāmjos. Informācija netiks uzglabāta ilgāk par nepieciešamo laika periodu.

JŪSU PIEKRIŠANA

Izmantojot DFDS mājaslapu, Jūs piekrītat, ka „DFDS A/S” un tās meitas uzņēmumi vāks un izmantos šo informāciju iepriekš aprakstītajos veidos. Ja tiks nolemts mainīt Konfidencialitātes noteikumus, mēs attiecīgi nomainīsim arī šo mājaslapu, tāpēc Jūs vienmēr zināsiet, kādu informāciju vācam, kā to izmantojam un kādos apstākļos izpaužam.​